Ceftriaxón

Latinský názov: Ceftriaxonum

Lieky s účinnou látkou ceftriaxón:


Samixon

Samixon

Samixon patrí medzi antibiotiká, ktoré možno zaradiť do skupiny cefalosporínov 3. generácie. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina ceftriaxon. Princíp lieku Samixon Ceftriaxón spôsobuje inhibíciu syntézy bakteriálnej steny pre väzbu na penicilín viažuci proteíny (PBP). Výsledkom je narušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykánu), ktorá vedie k lýze bakteriálnej bunky a k jej smrti. Využitie Preparát Samixon sa …

Back to top button