Ceftazidím

Latinský názov: Ceftazidimum

Lieky s účinnou látkou ceftazidím:

Ceftazidim

Ceftazidim

Ceftazidim patrí medzi antibiotiká, ktoré možno zaradiť do skupiny cefalosporíny 3. generácie. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina ceftazidím.