Buprenorfín

Latinský názov: Buprenorphinum

Lieky s účinnou látkou buprenorfín:

Suboxone

Suboxone

Suboxone je liek, ktorý sa používa v terapii závislostí. Patrí do skupiny antidotá, detoxikanciá a jeho účinnými látkami sú buprenorfín a naloxón.