Atenolol

Latinský názov: Atenololum

Lieky s účinnou látkou atenolol:


Tenormin

Tenormin

Tenormin je liek, ktorý sa radí do skupiny beta-blokátorov. Tieto lieky patria medzi základné lieky na vysoký tlak, ochorenia srdca a porúch srdcového rytmu. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina atenolol. Tenormin a jeho princíp Atenolol v organizme blokuje tzv. beta-receptory pre stresové hormóny (ako je napr. adrenalín) a tým tlmí nežiadúci efekt stresovej reakcie na …

Back to top button