Amantadín

Latinský názov: Amantadinum

Lieky s účinnou látkou amantadín:


Viregyt-K

Viregyt-K

Viregyt-K je liek, ktorý sa používa v neurológii na liečbu Parkinsonovej choroby. Patrí do skupiny antiparkinsoniká a jeho účinnou látkou je amantadín. Princíp lieku Viregyt-K Amantadín je látka, ktorá v ľudskom mozgu pôsobí v oblasti hlbokých štruktúr známych ako bazálne gangliá. Amantadín zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov a naopak tlmí jeho spätné vychytávanie. Tým sa zlepšuje stav …

Back to top button