Vyliec.sk > Indikačná skupina > Parasympatolytiká, ganglioplegiká

Parasympatolytiká, ganglioplegiká

Parasympatolytiká a ganglioplegiká sú lieky, ktorých účinok sa prejaví útlmom parasympatika. Tieto lieky aj uvoľňujú kŕče.

Medzi lieky v indikačnej skupine parasympatolytiká, ganglioplegiká patrí:

Posts not found