Uhličitan sodný

Latinský názov: Natrii carbonas

Lieky s účinnou látkou uhličitan sodný:

Posts not found