Uhličitan sodný

Latinský názov: Natrii carbonas

Lieky s účinnou látkou uhličitan sodný:


Posts not found

Back to top button