Tropikamid

Latinský názov: Tropicamidum

Lieky s účinnou látkou tropikamid:


Unitropic

Unitropic

Unitropic je zlúčenina používaná v očnom lekárstve. Nejedná sa v podstate o liek, ale skôr o preparát pomáhajúci v diagnostike a terapii. Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina tropikamid.

Back to top button