Tietylperazín

Latinský názov: Thiethylperazinum

Lieky s účinnou látkou tietylperazín:


Back to top button