Tazobaktám

Latinský názov: Tazobactamum

Lieky s účinnou látkou tazobaktám:

Posts not found