Sulbaktám

Latinský názov: Sulbactanum

Lieky s účinnou látkou sulbaktám:

Posts not found