Sukcimer (kyselina 2,3-dimerkaptojantárová)

Latinský názov: Succimerum

Lieky s účinnou látkou sukcimer (kyselina 2,3-dimerkaptojantárová):


Posts not found

Back to top button