Selegilín

Latinský názov: Selegilinium

Lieky s účinnou látkou selegilín:


Jumex

Jumex

Jumex je liek predpisovaný neurológmi, ktorý patrí medzi tzv. antiparkinsoniká. Jeho účinnou látkou je zlúčenina selegilín. Princíp Selegilín je látka, ktorá dokáže zablokovať enzým monoaminooxidáza B. Tento enzým rozkladá dopamín a jeho zablokovanie tak pomáha zvýšiť v mozgu používateľa množsvo dopamínu. A je to práve nedostatok dopamínu, ktorý spôsobuje Parkinsonovu chorobu. Využitie Tento liek je …

Back to top button