Ruxolitinib

Lieky s účinnou látkou ruxolitinib:


Jakavi

Jakavi

Jakavi je liek používaný predovšetkým v hematológii a jeho účinnou zložkou je zlúčenina ruxolitinib. Princíp Ruxolitinib blokuje niektoré vnútrobunkové enzýmy, ktorým hovoríme AKO kinázy. Tieto enzýmy prenášajú informácie v bunkách a sú zodpovedné za viacero metabolických pochodov v bunkách, vrátane ich množenia. Mutácie AKO enzýmov sú zodpovedné za niekoľko chorôb vrátane nádorových ochorení. Využitie Liek …

Back to top button