Remifentanil

Latinský názov: Remifentanilum

Lieky s účinnou látkou remifentanil:


Remifentanil

Remifentanil

Remifentanil je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina remifentanil. Princíp Patrí medzi silné opioidné anestetika, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je veľmi krátkodobý. Využitie Liečivo sa podáva ako analgetikum v rámci navodenia a udržania celkovej anestézie …

Ultiva

Ultiva

Ultiva je preparát, ktorý má využitie najmä v anestéziológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina remifentanil. Princíp Remifentanil je silné opioidné anestetikum, čo znamená, že veľmi silno potláča bolesť. Zlúčenina má pri vnútrožilovom podaní rýchly nástup účinku a jej účinok je veľmi krátkodobý. Využitie Ultiva sa podáva ako analgetikum v rámci navodenia a udržania celkovej anestézie …

Back to top button