Piperacilín

Latinský názov: Piperacillinum

Lieky s účinnou látkou piperacilín:


Posts not found

Back to top button