Paroxetín

Latinský názov: Paroxetinum

Lieky s účinnou látkou paroxetín:


Posts not found

Back to top button