Paroxetín

Latinský názov: Paroxetinum

Lieky s účinnou látkou paroxetín:

Posts not found