Paroxetín

Latinský názov: Paroxetinum

Lieky s účinnou látkou paroxetín:

Príspevky neboli nájdené

Paroxetín