Oxaliplatina

Latinský názov: Oxaliplatinum

Lieky s účinnou látkou oxaliplatina:

Back to top button