Oxaliplatina

Latinský názov: Oxaliplatinum

Lieky s účinnou látkou oxaliplatina:

Eloxatin

Eloxatin

Eloxatin je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je oxaliplatina.