Oktreotid

Latinský názov: Octreotidum

Lieky s účinnou látkou oktreotid:

Príspevky neboli nájdené

Oktreotid