Mepivakaín

Latinský názov: Mepivacainum

Lieky s účinnou látkou mepivakaín:


Back to top button