Melatonín

Lieky s účinnou látkou melatonín:

Circadin

Circadin

Circadin obsahuje účinnú látku melatonín, ktorý patrí do skupiny prírodných hormónov produkovaných telom.