Melatonín

Lieky s účinnou látkou melatonín:


Circadin

Circadin

Circadin obsahuje účinnú látku melatonín, ktorý patrí do skupiny prírodných hormónov produkovaných telom. Princíp Melatonín je hormón produkovaný najmä epifýzou. Jeho tvorba je ovplyvnená intenzitou svetla. Svetlo brzdí jeho tvorbu. Podmieňuje cirkadiánny (denný) rytmus človeka a to tým, že sa ho tvorí mnohonásobne viac v noci ako cez deň. Využitie Používa sa ako monoterapia pre krátkodobú liečbu …

Back to top button