Lamotrigín

Latinský názov: Lamotriginum

Lieky s účinnou látkou lamotrigín:


Lamictal

Lamictal

Lamictal [Lamiktal] je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Princíp lieku Lamictal Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženiu rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Lamictal sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako …

Lamotrigín

Lamotrigín

Lamotrigín je liek patriaci do skupiny antiepileptík. Jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina lamotrigín. Princíp lieku Lamotrigín Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženiu rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Lamotrigín sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako …

Lamotrix

Lamotrix

Lamotrix je liek patriaci do skupiny antiepileptík. Jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Princíp lieku Lamotrix Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženiu rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Lamotrix sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako prevencia …

Medotrigin

Medotrigin

Medotrigin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Princíp Lamotrigín ovplyvňuje sodíkové kanály na membránach nervových buniek (neurónov) a tým ovplyvňuje prenos vzruchov v mozgu. Dochádza k stabilizácii bunkových membrán a zníženie rizika vzniku epileptických záchvatov. Využitie Medotrigin sa využíva najmä na liečbu niektorých foriem epilepsie ako prevencia opakovaných epileptických …

Back to top button