Kaptopril

Latinský názov: Captoprilum

Lieky s účinnou látkou kaptopril:

Tensiomin

Tensiomin

Tensiomin [Tenziomin] je liek zo skupiny ACE-inhibítorov, čo sú obľúbené lieky na tlak. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina kaptopril.