Jodid sodný

Latinský názov: Natrium iodatum

Lieky s účinnou látkou jodid sodný:


Posts not found

Back to top button