Jodid sodný

Latinský názov: Natrium iodatum

Lieky s účinnou látkou jodid sodný:

Posts not found