Flekainid

Latinský názov: Flecainidum

Lieky s účinnou látkou flekainid:

Príspevky neboli nájdené

Flekainid