Fibrinolyzín

Latinský názov: Fibrinolysinum

Lieky s účinnou látkou fibrinolyzín:


Back to top button