Erlotinib

Latinský názov: Erlotinibum

Lieky s účinnou látkou erlotinib:


Tarceva

Tarceva

Tarceva je liek, ktorý sa používa na liečbu rakoviny pľúc. Patrí do skupiny cytostatiká a jeho účinnou látkou je erlotinib. Princíp lieku Tarceva Erlotinib bráni účinku proteínu, ktorý sa nazýva receptor epidermálneho rastového faktora. Tento proteín sa podieľa na raste a šírení rakovinových buniek. Blokácia zjednodušene povedané narúša delenie a množenie týchto nádorových buniek. Využitie Tarceva …

Back to top button