Epinefrín (Adrenalín)

Latinský názov: Epinephrinum

Lieky s účinnou látkou epinefrín (adrenalín):

Adrenalin

Adrenalin

Adrenalín je liek, ktorý má najväčší uplatnenie v intenzívnej medicíne. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina adrenalín (tiež nazývaná ako epinefrín).