Enoxaparín

Latinský názov: Enoxaparinum

Lieky s účinnou látkou enoxaparín:


Clexane

Clexane

Clexane je liek, ktorý sa používa na liečbu krvných zrazenín. Patrí do skupiny antikoagulanciá a jeho účinnou látkou je enoxaparín. Princíp lieku Clexane Clexane je tzv. nízkomolekulárny heparín, čo je jeden z bežne používaných liekov na riedenie krvi. Účinná látka enoxaparín pomáha blokovať zrážanlivé procesy v krvi, presnejšie povedané dochádza k zablokovaniu funkcie zrážacieho faktora Xa, ktorý je …

Back to top button