Edotreotid značený gáliom (68Ga)

Lieky s účinnou látkou edotreotid značený gáliom (68Ga):


Posts not found

Back to top button