Dezmopresín

Latinský názov: Desmopressinum

Lieky s účinnou látkou dezmopresín:


Posts not found

Back to top button