Desflurán

Latinský názov: Desfluranum

Lieky s účinnou látkou desflurán:

Príspevky neboli nájdené

Desflurán