Chlorid vápenatý

Latinský názov: Calcium chloratum

Lieky s účinnou látkou chlorid vápenatý:


Posts not found

Back to top button