Chloramfenikol

Latinský názov: Chloramphenicolum

Lieky s účinnou látkou chloramfenikol:


Posts not found

Back to top button