Bilastín

Latinský názov: Bilastinum

Lieky s účinnou látkou bilastín:


Xados

Xados

Xados je moderný liek, ktorý sa radí do skupiny antihistaminík, čo sú jedny z liekov proti alergii. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina bilastín. Princíp Bilastín je látka, ktorá v organizme dokáže blokovať účinok látky známej ako histamín. Histamín je okrem iného veľmi dôležitý pre priebeh alergických reakcií a jeho vyradenie preto pôsobí protialergicky. Využitie Xados …

Back to top button