Benzatín-fenoxymetylpenicilín

Latinský názov: Benzatini Fenoxymetylpenicillinum

Lieky s účinnou látkou benzatín-fenoxymetylpenicilín:


Posts not found

Back to top button