Atomoxetín

Latinský názov: Atomoxetinum

Lieky s účinnou látkou atomoxetín:


Back to top button