Amifanpridín

Latinský názov: Amifanpridum

Lieky s účinnou látkou amifanpridín:


Firdapse

Firdapse

Firdapse je menej často užívaný liek, ktorý sa podáva pri niektorých formách porúch neuromuskulárneho prenosu. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina amifampridín. Princíp Amifampridín zvyšuje uvoľňovanie acetylcholínu na nervosvalovej platničke a tým dochádza k zlepšeniu neuromuskulárneho prenosu. Acetylcholín je totiž nevyhnutný pre prenos signálu z nervu na sval. Využitie Tento liek sa využíva na symptomatickú liečbu …

Back to top button