Akamprosát

Latinský názov: Acambrosatum

Lieky s účinnou látkou akamprosát:


Campral

Campral

Campral je liek využívaný v psychiatrii v rámci terapie alkoholizmu. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina akamprosát. Princíp Akamprosát pôsobí na centrálny nervový systém a pomáha pri odvíkaní alkoholu. Predpokladá sa vplyv zlúčeniny na neurotransmitery v mozgu (látky prenášajúce vzruchy medzi neurónmi). Využitie Tento liek možno použiť u ľudí trpiacich alkoholizmom, ktorí sa rozhodli s pitím …

Back to top button