Stomatologiká

Stomatologiká sú lieky používané v stomatológii s miestne znecitlivejúcim, protizápalovým, sťahujúcim a dezodoračným účinkom.

Medzi lieky v indikačnej skupine stomatologiká patrí:


Posts not found

Back to top button