Naproxen

Latinský názov: Naproxenum

Lieky s účinnou látkou naproxen:


Emoxen

Emoxen je voľne predajný liek zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSPZL). Iný názov pre nich sú nesteroidné antiflogistiká, alebo nesteroidné antireumatiká. Jedná sa bezkonkurenčne o jedny z nejpredpisovanejších a najpoužívanejších liečiv. Účinnou zložkou preparátu Emoxen je zlúčenina naproxén. Princíp lieku Emoxen Naproxén pomáha v organizme tlmiť enzým zvaný cyklooxygenáza, ktorý je zodpovedný za tvorbu zlúčenín …

Back to top button