Myrtekaín

Latinský názov: Myrtecainum

Lieky s účinnou látkou myrtekaín:

Algesal

Algesal

Algesal je liek, ktorý je využívaný najmä pri ortopedických bolestiach. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina dietylaminsalicylát a zlúčenina myrtekaín.