Kvetiapín

Latinský názov: Quetiapinum

Lieky s účinnou látkou kvetiapín:

Hedonin

Hedonin

Hedonin patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je zlúčenina kvetiapín. 5.0 22

Nantarid

Nantarid

Nantarid je liek, ktorý sa používa na liečbu schizofrénie alebo maniodepresívnej psychózy. Patrí do skupiny antipsychotiká a jeho účinnou látkou je kvetiapín. 5.0 30

Questax

Questax

Questax je liek, ktorý patrí do skupiny antipsychotiká a jeho účinnou látkou je zlúčenina kvetiapín. 5.0 29

Pozrite si a využite aktuálne špeciálne akcie Dr.Max – až do výšky – 40%!
Quetapo

Quetapo

Quetapo je liek, ktorý patrí do skupiny antipsychotiká a jeho účinnou látkou je zlúčenina kvetiapín. 5.0 31

Quetiapin

Quetiapin patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina kvetiapín. 5.0 46