Infliximab

Latinský názov: Infiximabum

Lieky s účinnou látkou infliximab:


Remicade

Remicade

Remicade [remikeid] patrí medzi lieky využívané predovšetkým v reumatológii a gastroenterológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina infliximab. Princíp lieku Remicade Infliximab spadá do problematiky biologickej terapie. Ide o chimerickú (časť je ľudská a časť z myší) monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa faktoru (Tumor Nekrotizujúci Faktor Alfa). Protilátka sa viaže na TNF-alfa a vyradí jeho funkcie. Vzhľadom k …

Back to top button