Dihydrogenfosforečnan sodný

Latinský názov: Natrium dihydrogenfosforicum

Lieky s účinnou látkou dihydrogenfosforečnan sodný:

Posts not found