Benzatín-benzylpenicilín

Latinský názov: Benzahtini Benzylpenicillinum

Lieky s účinnou látkou benzatín-benzylpenicilín:

Pendepon

Pendepon

Pendepon je liek, ktorý sa používa na liečbu určitého typu bakteriálnych infekcií. patrí do skupiny antibiotiká a jeho účinnou zložkou sú soli benzylpenicilínu – benzatín-benzylpenicilín a prokaín-benzylpenicilín.