Úvod / Syndrómy / Kimmelstiel-Wilsonov syndróm

Kimmelstiel-Wilsonov syndróm

Čo je to Kimmelstiel-Wilsonov syndróm ako tento syndrom diagnostikovať, a aká je jeho prevencia a liečba? Kimmelstiel-Wilsonov syndróm je označenie pre závažné postihnutie obličiek kvôli dlhodobo trvajúcej cukrovke (1. typu či 2. typu) – iný názov pre tento stav je tiež diabetická nefropatia.

Cukrovka má neblahý vplyv na malé krvné cievy v obličke, ktoré sa podieľajú na filtrácií krvi. Dôsledkom je narušenie filtrácie a zvýšené vylučovanie bielkovín močom (proteinúria). Ak dôjde k zvýšeniu straty bielkovín močom nad 3 gramy denne, hovoríme o tzv. nefrotickom syndróme (pozri. príslušný článok). Okrem toho sa naruší schopnosť obličiek regulovať krvný tlak, čo vedie k jeho zvýšeniu.

Syndróm je varovný, pretože súvisí so zlyhávaním obličiek a môže vyústiť v celkovú stratu ich funkcií a zlyhanie.

Diagnostika Kimmelstiel-Wilsonovho syndrómu


Diabetici by mali pravidelne chodiť na lekárske prehliadky, ktorých súčasťou je vyšetrenie krvi a moču. Pri zlyhávaní obličiek bude v krvi vzrastať koncentrácia splodín ako je močovina a kreatinín, ktoré nie sú obličkami tak účinne vyfiltrované. V moči sa zisťuje najmä celkové množstvo bielkoviny.

Prevencia a liečba

Dôležité je udržiavať cukrovku čo najviac pod kontrolou s čo možno najuspokojivejšou hladinou krvného cukru (pomocou diéty, inzulínu a PADov). Ako výborné lieky sa preukázali tzv. ACE-Inhibítory. Znižujú krvný tlak a chránia tkanivo obličiek.

Ak je už funkcia obličiek ťažko narušená a blíži sa ich úplné zlyhanie, je nutné začať pacienta pripravovať na pravidelný dialyzačný program, tj. očisťovanie obličiek pomocou prístroja. Druhou možnosťou je transplantácia obličiek, čo je však zákrok spojený s množstvom rizík.

Kimmelstiel-Wilsonov syndróm
4.9 (98.75%) 16 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *