Kardiopulmonálna resuscitácia

prvá pomoc kardiopulmonálna resuscitácia

Čo je to kardiopulmonálna resuscitácia a ako presne pri resuscitácii postupovať, čo robiť a čo naopak nerobiť? Táto problematika sa bezprostredne týka zlyhania základných životných funkcií, kam patrí srdcová činnosť ( „kardio-„), dýchanie ( „pulmo-„) a činnosť mozgu ( „cerebrálna“). Kardiopulmonálna (resp. kardiopulmocerebrálna) resuscitácia je súbor úkonov vykonávaných pri zástave …

Čítať ďalej »

Bezvedomie

Porucha činnosti centrálneho nervového systému sa prejavuje stratou vedomia (bezvedomím). Relaxácia jazyka, krku a hrtanových svalov u ľudí, ktorí sú v bezvedomí spôsobí zablokovanie priechodnosti dýchacích ciest – a hrozí riziko smrti udusením. Postihnutému je neodkladne nutné poskytnúť prvú pomoc. Aká je prvá pomoc pri bezvedomí a ako presne postupovať …

Čítať ďalej »