Fobické a úzkostné poruchy

agorafóbia

Agorafóbia

Agorafóbia sa označuje ako strach z otvorených priestorov. Ide o psychiatrickú úzkostnú poruchu, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Pochopenie agorafóbie nie je celkom presné. Pacient má síce zvyčajne strach z otvorených priestorov, ale skôr jednoducho trpí strachom z cudzích miest mimo svoj domov. Strach nie je konkretizovaný a nie je celkom jasné, čo presne …

akvafóbia

Akvafóbia

Strach z vody čiže akvafóbia je psychiatrická úzkostná porucha, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Svojim nositeľom môže poriadne znepríjemniť život, a preto je vhodné venovať jej aspoň pár slov. Aké sú príčiny tohto strachu, ako presne sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko potrebné o tejto poruche sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny …

Arachnofóbia

Arachnofóbia

Arachnofóbia je označením pre strach z pavúkov. Radí sa medzi psychiatricky úzkostné poruchy označované súhrnne ako fóbie. Aké sú príčiny vzniku tohto strachu? Ako sa arachnofóbia prejavuje a ako sa lieči? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku. Príčiny arachnofóbie Príčiny nie sú celkom jasné. Za úzkostným strachom môže stať dávna nepríjemná či desivá spomienka, …

derealizácia

Derealizácia

Derealizácia je psychiatrický termín, ktorý označuje pomerne špecifickú poruchu vnímania okolitého sveta. Tento stav často súvisí s tzv. depersonalizáciou. Ako presnejšie sa tento stav prejavuje, aké sú jeho príčiny, ako ho diagnostikovať a ako ho môžeme liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Derealizácia a jej príčiny Krátke epizódy derealizácie môžu vzniknúť u každého človeka, niekedy …

Dysmorfofobia

Dysmorfofóbia

Dysmorfofóbia je nepríjemné úzkostné ochorenie, ktoré sa radilo medzi fóbie, teraz sa na neho pozerá ako na špecifickú formu obsedantno-kompulzívnej poruchy.  Aké sú príčiny vzniku tohto ochorenia, ako presne sa prejavuje, ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko potrebné o tejto chorobe sa dozviete v nasledujúcom článku. Dysmorfofóbia a jej príčiny Príčiny vzniku poruchy nie sú …

Fóbia

Fóbia

Fóbia je označenie pre psychiatrické ochorenie, ktoré je extrémne rozšírené. Slovo fóbia vychádza z gréckeho slova phobos, čo znamená strach. Ide o strach z konkrétnych objektov alebo situácií. Fóbiu netreba viac predstavovať, nejakú má prakticky každý z nás – veľmi časté sú fóbie z konkrétnych zvieracích druhov. Fóbia a jej príčiny U fóbií je veľmi ťažké …

Hematofóbia

Hematofóbia

Hematofóbia je relatívne častým typom fóbie, ide o nadmerný strach z pohľadu na krv, a to nielen vlastnú, ale aj cudziu. Aké sú príčiny, prejavy, diagnostika a liečba hematofóbie sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny hematofóbie Príčiny nie sú celkom jasné. Do určitej miery je nepríjemnosť pohľadu na krv vrodená, pretože krv symbolizuje situácie zranenia …

Hyperventilácia

Hyperventilácia

Hyperventilácia (nadmerné dýchanie) je stav, s ktorým sa lekári na internej ambulancii stretávajú pomerne často. Hyperventilácia vzniká častejšie u žien, nie je nebezpečná, ale ide o častý dôvod privolanie si záchranky a návštevy lekára. Aké sú príčiny tohto stavu, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Hyperventilácia a jej príčiny Príčinou je najčastejšie stresujúca …

klaustrofobia

Klaustrofóbia

Klaustrofóbia je strach z uzavretých priestorov. Ide o psychiatrické úzkostné ochorenie, ktoré sa radí medzi tzv. fóbie. Aké sú presne príčiny klaustrofóbie, ako sa prejavuje a ako ju liečiť a kompletne sa jej zbaviť? Všetko toto sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny klaustrofóbie Príčina klaustrofóbie sa mnohokrát nezistí. Nie je to pravidlom, ale niekedy sa …

kleptomania

Kleptománia

Kleptománia je psychiatrická porucha, ktorá svojmu nositeľovi spôsobuje viacero trápnych problémov vrátane možných opletačiek so zákonom. Ide o totiž o nutkavú túžbu získať bez dovolenia predmety, ktoré človeku nepatria. Aké sú príčiny tejto choroby, ako presne sa prejavuje a ako ju liečiť? Toto všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny kleptománie Príčina nie je jasná. …

mysofóbia

Mysofóbia

Abnormálny strach zo špiny a z nákazy sa označuje ako mysofóbia a radí sa do skupiny fóbií. Ide o relatívne častý stav, ktorý môže postihnúť mužov aj ženy. Aké sú presné príčiny vzniku tohto strachu, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko čo o tejto fóbií potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. …

nomofóbia

Nomofóbia

Nomofóbia je pomerne nová psychiatrická porucha, ktorá býva diagnostikovaná vo vzrastajúcej miere od začiatku 21. storočia. Ide o úzkosť zo straty mobilného signálu, prípadne zo straty funkčného mobilného telefónu. Aké sú presne príčiny tejto poruchy, ako ju diagnostikovať, ako sa prejavuje a ako ju liečiť? Viac sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny nomofóbie Príčinou nomofóbie …

obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD – z anglického obsessive-compulsive disorder) je duševné ochorenie. Zaraďujeme ju k úzkostným poruchám, ako sú fóbie a úzkostné stavy. Postihnutí trpia nutkavými, chorobne sa vnucujúcimi predstavami (obsesiami), že sa stane niečo, čo bude mať katastrofálne následky. Tieto myšlienky vyvolávajú obrovskú úzkosť a obavy, a je takmer nemožné ich ignorovať. Aby sa človek vtieravých predstáv …

odontofóbia

Odontofóbia (strach zo zubára)

Strach zo zubára a zubných zákrokov má svoje odborné pomenovanie – odontofóbia – a patrí do skupiny fóbií. Minimálne určitú tieseň pred návštevou zubného lekára pociťuje množstvo ľudí, u niektorých je však tento strach veľmi silný. Aké sú príčiny strachu z návštevy zubára, ako sa tento strach prejavuje a ako mu predchádzať a liečiť ho? …

ofidiofóbia

Ofidiofóbia

Strach z hadov sa odborne označuje ako ofidiofóbia a ide o jednu z najčastejších typov fóbií, ktorou trpí väčšina populácie. Je samozrejme otázkou, či v tomto prípade ide o nežiaduci chorobný stav, ktorý by mal byť liečený. Aké sú príčiny strachu z hadov, ako ho diagnostikovať a najmä ako tento strach liečiť? To všetko sa …

panická porucha

Panická porucha

Panická porucha je termín, ktorým označujeme psychiatrickú poruchu prejavujúcu sa záchvatmi úzkosti a strachu. Aké sú príčiny tejto poruchy ako ju diagnostikovať a liečiť? Príčiny panickej poruchy Presnú príčinu vzniku tejto poruchy nepoznáme. K jej vzniku dochádza obvykle u mladých ľudí pred tridsiatym rokom veku a zrejme za ňou stojí nerovnováha v systéme mozgových neurotrasmitérov. …

Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia sa odborne označuje ako ejaculatio praecox [ejakulacijó prékoks]. Ide o relatívne častý problém u mužov počas dospievania a pri niektorých pretrváva aj v dospelosti. Z hľadiska lekárskeho sa síce jedná o menej závažný stav, ale môže výrazne zhoršiť kvalitu sexuálneho života a spôsobovať partnerské problémy. Predčasná ejakulácia a jej príčiny Príčiny predčasnej ejakulácie nie …

Schizofrénia

Schizofrénia

Schizofrénia je psychiatrické ochorenie, ktorým v rôznych podobách trpí asi 1 percento dospelej populácie. Choroba vzniká najčastejšie v období dospievania a ranej dospelosti, presné príčiny jej vzniku však nie sú známe. Je veľmi ťažké schizofréniu definovať, veľmi často sa označuje  za celkové narušenie myslenia a vnímania reality, t.j. odlišný vzťah k skutočnosti ako u väčšiny …

Selektívny mutismus

Selektívny mutismus

Selektívny mutismus je označenie pre psychiatrickú poruchu, ktorá narušuje sociálne vzťahy a spôsobuje veľa problémov. Slovenský termín by mohol znieť „výberová nemota“.  Príčiny selektívneho mutismu Príčiny nie sú celkom jasné, ide o poruchu psychiky, ktorá môže súvisieť s úzkostnejšou a hanblivejšou povahou človeka, niekedy sa môže kombinovať s ďalšími poruchami správania a emócií. Svoj podiel môže mať genetika aj vplyvy vonkajšieho prostredia. …

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia patrí medzi úzkostné poruchy zo skupiny tzv. fóbií. Jedná sa o veľmi častý typ fóbie, ktorým v populácii trpí mnoho ľudí. Vzhľadom k tomu, že človek je za normálnych okolností tvor spoločenský, znamená sociálna fóbia výrazné zhoršenie kvality života. Sociálna fóbia a jej príčiny Existuje celý rad teórií ohľadom vzniku sociálnej fóbie. Iste nič nepokazíme …

strach z lietania

Strach z lietania

Strach z lietania sa odborne označuje ako aviofóbia a patrí do skupiny úzkostných porúch známych ako fóbie. Ako presne sa tento strach prejavuje, aké sú jeho príčiny, ako ho diagnostikovať a je možné ho nejako liečiť? Všetko čo k tejto téme chcete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny strachu z lietania Strach z lietania …

strach z ohňa

Strach z ohňa

Strach z ohňa čiže pyrofóbia je úzkostná porucha, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Nie je až tak vzácna, pohľad na oheň môže byť pre množstvo ľudí nepríjemný. Aké sú príčiny tohto strachu, ako sa presne prejavuje, ako ho diagnostikovať a liečiť? Všetko čo o tejto fóbií potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny …

strach z rakoviny

Strach z rakoviny

Strach z rakoviny v zmysle choroby sa označuje ako kancerofóbia. Mať určitý strach z nádorových ochorení je vcelku normálne a určité obavy má iste prakticky každý z nás. Kancerofóbia je však strach vygradovaný do abnormálnych hodnôt. Príčiny strachu z rakoviny Príčina nie je vždy jasná. Zvýšené riziko majú úzkostnejší jedinci, obzvlášť ak sa nejaká forma …

strach z tmy

Strach z tmy

Strach z tmy patrí do skupiny chorôb známych ako fóbie a táto fóbia sa odborne nazýva ako nyktofóbia. Aké sú príčiny tohto strachu, ako sa prejavuje, prečo vzniká a ako sa ho zbaviť? Všetko čo o tejto fóbií potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny strachu z tmy Príčiny fóbie s názvom strach z …

strach z výšok

Strach z výšok

Strach z výšok označujeme ako akrofóbia a presnejšie povedané, ide nielen o strach z výšok, ale aj z hĺbok. Samozrejme väčšine ľudí nie sú výšky a hĺbky príjemné, no u akrofóbie je však strach prehnaný a neopodstatnený. Aké sú príčiny tohoto strachu, ako sa prejavuje, ako vzniká a ako sa ho definitívne zbavíť? Poradíme vám …

strach zo zrkadiel

Strach zo zrkadiel

Strach zo zrkadiel je odborne označovaný ako spektrofóbia. Ide o úzkostnú poruchu, ktorá sa radí do skupiny fóbií. Aké sú presné príčiny tohto strachu, ako sa prejavuje a ako ho liečiť a diagnostikovať? Všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Príčiny strachu zo zrkadiel Nie je jasná príčina spektrofóbie, no môže s vyššou pravdepodobnosťou vzniknúť u …

Trichotillománia

Trichotillománia

Trichotillománia je označenie pre psychiatrickú poruchu, ktorá sa prejavuje vytrhávaním chlpov a vlasov. Vyskytuje sa u detí a aj u dospelých. Aké sú príčiny tejto poruchy? Ako sa prejavuje a ako sa dá liečiť? Všetko potrebné sa dozviete z nasledujúceho článku. Príčiny trichotillománie Trichotillománia sa môže vyskytovať samostatne, ale pomerne často sprevádza rôzne psychiatrické ochorenia ako …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button