Parasympatomimetiká

Parasympatomimetiká sú lieky, ktorých účinok sa prejavuje ako podráždenie vegetatívneho nervstva, čo spôsobuje zníženie metabolizmu, v pečeni sa ukladá glykogén, obsah glukózy v krvi klesá, spomalí sa pulz srdca, koronárne cievy sa zúžia, tlak krvi klesá, priedušky sa zužujú, zosilňuje sa peristaltika tráviacich orgánov, zvyšuje sa činnosť žliaz.

Medzi lieky v indikačnej skupine parasympatomimetiká patrí:


Mestinon

Mestinon

Mestinon je liek, ktorý sa používa v terapii choroby známej ako myasthenia gravis. Patrí do skupiny parasympatomimetiká a jeho účinnú látkou je pyridostigmín. Princíp lieku Mestinon Pyridostigmín dokáže zablokovať acetylcholínesterázu, enzým rozkladajúci zlúčeninu acetylcholín. Acetylcholín má v organizme mnoho funkcií, napríklad umožňuje prenos vzruchov z nervu na svalové vlákno na nervosvalovej platničke. Zablokovanie acetylcholínesterázy vedie k navýšeniu …

Ubretid

Ubretid

Ubretid je liek zo skupiny tzv. inhibítorov acetylcholínesterázy a jeho účinnou zložkou je zlúčenina distigmín. Princíp Distigmín dokáže zablokovať acetylcholínesterázu, enzým rozkladajúci zlúčeninu acetylcholín. Acetylcholín má v organizme rad funkcií, napríklad umožňuje prenos vzruchov z nervu na svalové vlákno na nervosvalovej platničke. Zablokovanie acetylcholínesterázy vedie k navýšeniu koncentrácie acetylcholínu na nervosvalovej platničke a to zlepšuje prenos …

Back to top button